Søndag 21. februar kommer årets første vintercruise til Breivika.
I den forbindelse vil deler av terminalområdet bli tilpasset dette med at området ved kai 24 og bakenforliggende areal vil bli avstengt under selve anløpene.
Evt. behov for ferdsel på disse områdene under anløpene må avtales på forhånd med Havnevakta på tlf 911 07 444 eller e-post havnevakta@tromso.havn.no

150216Bildet viser avsperringene vi vil sette opp i forbindelse med cruisetrafikken. ISPS avgrensninger kommer i tillegg.

Med forbehold om mulige endringer, har vi foreløpig tre cruiseanløp ved kai 24 nå i vinter:
• Søndag 21/2 kl.12.00-20.00
• Mandag 29/2 kl.12.00-04.00
• Søndag 13/3 kl.08.00-03.30

Vi ber alle som er i Breivika om å være spesielt oppmerksomme i trafikken disse dagene. Spesielt med tanke på at Kvitebjørn Varme også holder på med gravearbeider i området.