Tromsø Havn er i full gang med å kappe fendere på kai 6 på Prostneset.  Vi forbereder oss til at grunnen skal forbelastes. Det skal legges på tunge masser som skal ligge en gitt tid før første spadetak på den nye passasjerterminalen, sier driftssjef Knut-Ivar Bendiksen.

Bygget får et spennende arkitektonisk uttrykk og vil inneholde et godt servicetilbud for de reisende og byens befolkning. Med kort vei til alle byens fasiliteter vil terminalen være et sentralt knutepunkt. Nye Prostneset vil bestå av tre bygg på totalt 11 850 m². Her vil det bli møteplasser, parker og kaipromenader.

Første spadetak på Prostneset blir i løpet av første kvartal i 2016 og målet er at ferdigstillelse skal være i første kvartal 2018.