Laws

Laws applicable to the Port of Tromsø:
Havne- og farvannsloven (In Norwegian only)

Kommuneloven kap. 9 (In Norwegian only)

Regulations

Regulations applicable to the Port of Tromsø:
– Forskrift om bruk av kommunens sjøområde, Tromsø kommune, Troms og Finnmark
(In Norwegian only)

– Forskrift om farvannsavgift, Tromsø kommune, Troms og Finnmark
(In Norwegian only)

– Forskrift om regulativ for saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF
(In Norwegian only)

– Forskrift om saksbehandlingsgebyr for Tromsø Havn KF
(In Norwegian only)