Fredag 5. mars 2021

Pressemelding fra Tromsø Havn:

Torsdag ettermiddag ble det klart at Hard Rock Cafè (HRCT) ikke etablerer seg på havneterminalen i Tromsø.

Det har den senere tid vært forhandlinger om fordelingen av etableringskostnadene mellom Tromsø Havn og HRCT. Partene erkjenner nå at avstanden er for stor til at restaurantkonseptet kan realiseres.

Tromsø Havn har gjennom vedtak i havnestyret satt av 18 millioner kr på investeringsbudsjettet for å legge til rette for etableringen av restaurantkonsept. I en kommentar sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen at havna ikke kan gå utover de rammene som havnestyret har bevilget. Som offentlig aktør har vi et spesielt ansvar for å likebehandle våre kunder og unngå konkurransevridning i markedet.

Lokalene som ligger i 2. etasjen på havneterminalen har siden bygget ble oppført vært tiltenkt et restaurantkonsept.  I desember 2019 ble det inngått avtale med HRTC om etablering av Hard Rock Cafe, noe som ble godt mottatt av byens befolkning. Underveis i prosessen har samfunnet blitt rammet av pågående pandemi som har bidratt til forsinkelser og vanskeligjort etableringen.

Børre Christoffersen som er ansvarlig for prosjekter og eiendommer i Tromsø Havn sier i en kommentar at det er veldig synd at restaurantkonseptet ikke blir realisert. Hard Rock Cafe ville ha passet godt inn på havneterminalen og begge parter har nedlagt mye arbeid og ressurser for å få dette til.

Neste uke starter arbeidet med å identifisere nye leietakere. Tromsø Havn har hatt flere forespørsler på lokalet som har byens beste utsikt med store panoramavinduer mot Tromsøysundet og flere av byens kjente landemerker som bla. Ishavskatedralen, Fjellheisen og Tromsdalstinden. Vi er trygge på at vi vil finne en bra leietaker til et av byens flotteste næringslokaler, sier Børre Christoffersen.

Jørn-Even Hanssen
Havnedirektør